Budowa sprzętu komputerowego

 

1)     Informatyka to dziedzina wiedzy zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputera

2)     Przetwarzanie informacji:

a)     Porządkowanie

b)     Wyszukiwanie

c)      Analizowanie

d)     Aktualizowanie

e)     Wykonywanie obliczeń

f)        Tworzenie prezentacji graficznych

g)     Wyprowadzanie informacji

3)     Prosty schemat:

 

 

KOMPUTER

 

 

 

 

 

 

 


4)     System dwójkowy:

a)     Ma do dyspozycji dwie cyfry: 0 i 1

b)     Podstawą tego systemu jest liczba 2

c)      Jest stosowany w technice komputerowej

Liczba dziesiętna

Liczba dwójkowa (binarna)

5

101

12

1100

50

1100100

71

1000111

 

5)     Zasady i jednostki zapisu informacji:

a)     BIT – najmniejsza jednostka informacji reprezentowana przez stany: 0 (nie) i 1(tak)

b)     BAJT =  8 BITÓW:

i)        Za pomocą jednego bajtu można w systemie dwójkowym zapisać każdą liczbę całkowitą
od 0 do 255

ii)      Każdej takiej liczbie przyporządkowuje się pewien znak. Są to tzw. Kody ASCII np:

                    

Znak

Kod ASCII

Bajt

A

65

1000001

a

97

1100001

*

42

101010

 

c)      1kB=210B=1024B (kB – kilobajt)

d)     1MB=210kB=1024kb=220B (MB – megabajt)

e)     1GB=210MB=1024MB=230B (GB - gigabajt)

PAMIĘTAJ !!!  1kg=1000g ale 1kB=1024B

6)     Typowy zestaw komputerowy:

 

 

7)     Urządzenia peryferyjne (dołączane do komputera) dzielą się na

a)     Urządzenia wejściowe - te, które wprowadzają informacje do komputera

b)     Urządzenia wyjściowe – te, które wyprowadzają wyniki pracy komputera

8)     Elementy zestawy nie tylko typowego

a)     Skaner – urządzenie do wczytywania obrazów do komputera (urządzenie wejściowe)

b)     Modem – urządzenie do komunikacji za pomocą linii telefonicznych (urządzenie wyjściowe i wejściowe)

c)      Mysz (urządzenie wejściowe)

d)     Klawiatura (urządzenie wejściowe)

e)     Monitor (urządzenie wyjściowe)

f)        Drukarka (urządzenie wyjściowe)

i)        Igłowe

(1)     Obraz powstaje przez uderzenie w papier szeregu igieł poprzez taśmę nasączoną tuszem

(2)     Ilość igieł: 9 lub 24 (najczęściej)

(3)     Tanie w eksploatacji, typowe do druku faktur ...

ii)      Atramentowe

(1)     Obraz powstaje za pomocą mikroskopijnych kropelek atramentu „wypluwanych” na kartkę papieru

(2)     Najczęściej do użytku domowego i biurowego

iii)    Laserowe

(1)     Działają na tej samej zasadzie co KSERO

(2)     Stosowane do DUŻEJ ilości dobrej jakości wydruków

9)     W skład jednostki centralnej najczęściej wchodzą:

a)     Procesor + płyta główna

b)     Pamięć operacyjna (RAM – Random Acces Memory)

i)        do zapisu i odczytu informacji

ii)      jej zawartość znika po wyłączeniu zasilania

iii)    służy do przechowywania części systemu operacyjnego, danych i programów podczas pracy komputera

iv)    wielkość: przynajmniej 64MB

c)      Pamięć stała (ROM – Read Only Memory)

i)        Tylko do odczytu

ii)      Zawiera krótkie programy diagnostyczne potrzebne do uruchomienia komputera
(np.: BIOS)

d)     CDROM – pamięć optyczna

e)     Napęd dyskietek 1,44MB (FDD – Floppy Disc Drive)

f)        Twardy dysk (HDD – Hard Disc Drive, wielkość w GB)

i)        Podstawowa pamięć masowa komputera

ii)      Służy do przechowywania systemu operacyjnego, programów i danych użytkownika

g)     Karta graficzna – odpowiada za wyświetlanie obrazu na monitorze

h)      Karta sieciowa – komunikacja między komputerami za pomocą przewodów

i)        Karta muzyczna