Elementy okna. Działania na oknach

 

1)      Budowa typowego okna w Windows:2)     Elementy:

a)     Pasek tytułu

i)        Jego ciągnięcie pozwala na przesuwanie okna po pulpicie

ii)      Nie musi być niebieski

iii)    Jego kliknięcie czyni okno aktywnym

b)    Przycisk minimalizacji ()

i)        powoduje zminimalizowanie okna. Jest ono widoczne wtedy  jako przycisk w pasku „Start”

c)     Przycisk maksymalizacji ()

i)        Występuje tylko wtedy gdy okno nie zajmuje całego pulpitu

ii)      Powoduje rozszerzenie okna na pełny ekran

d)     Przycisk przywróć  ()

i)        Występuje na miejscu przycisku maksymalizacji gdy okno jest na pełnym ekranie

ii)      Powoduje przywrócenie okna do poprzednich rozmiarów

e)     Pasek menu

i)        Dostęp do poszczególnych poleceń

ii)      Wejście:

(1)   Przez kliknięcie myszą

(2)   Za pomocą klawisza F10 i strzałek

f)       Pasek przycisków

i)        Umożliwia dostęp do najczęściej używanych poleceń za pomocą przycisków

g)     Pasek: Adres

i)        Pokazuje ścieżkę dostępu do aktualnego katalogu

h)    Suwak przewijania

i)        Służy do przewijania zawartości okna jeśli nie mieści się ona w oknie

ii)      Może być pionowy lub poziomy

iii)    Przewijanie następuje przez:

(1)   Ciągnięcie suwaka

(2)   Klikanie w jeden z przycisków przewijania