Przygotowanie dyskietek do pracy. Dyskietka startowa

 

 

1)    Formatowanie

a)     to przygotowanie dyskietki (lub dysku twardego) do pracy

b)     to nadawanie dyskietce (lub dyskowi twardemu) struktury ścieżek i sektorów

c)      każdy dysk (dyskietka) przed użyciem musi być sformatowany

d)     formatowanie niszczy wszystkie dane na dysku (dyskietce)

e)     formatowanie niszczy wszystkie wirusy na dysku (dyskietce)

2)    Formatowanie dyskietki w Windows’98

a)     Prawy klawisz myszy na ikonie dyskietki w okienku Mój komputer

b)     Z menu wybieramy formatuj:

c)     

Okienko formatowania dyskietki:

d)    

Typ formatowania:

i)        Szybkie – nie sprawdza uszkodzonych sektorów

ii)      Pełne – nadaje dyskietce strukturę ścieżek i sektorów i sprawdza powierzchnię dyskietki w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów

iii)    Kopiuj tylko pliki systemowe – nie wykonuje formatowania ale kopiuje na dyskietkę pliki systemowe: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM

3)    Tworzenie dyskietki startowej systemu Windows’98

a)     Polecenia: Start > Ustawienia > Panel sterowania > Dodaj usuń programy > Dysk startowy

b)    

Wybieramy Utwórz dysk:

c)      Tworzenie dysku startowego niszczy wszystkie dane na dyskietce !!!

4)    Korzystanie z dyskietki startowej:

a)     Sprawdzanie stanu dysku twardego dokonujemy wydając polecenie: scandisk c: (lub scandisk a: - dla dyskietki)

b)    

Sprawdzanie parametrów dysku twardego wykonujemy za pomocą polecenia CHKDSK C:

c)     

Przenoszenie systemu z dyskietki na dysk twardy wykonujemy za pomocą polecenia: sys a: c:
lub z dysku twardego na dyskietkę: sys c: a:

d)    

Zmiana aktualnego napędu uzyskiwana jest w konstrukcji: napęd: +”enter”

e)     Wyświetlanie zawartości aktualnego katalogu:
DIR, DIR/w, DIR/p:

f)       

Formatowanie:

i)        format a:  - formatowanie dyskietki a:

ii)      format a:/s – formatowanie dyskietki z przeniesieniem systemu (pliki: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM)

iii)    format a:/c – formatowanie z ponownym sprawdzeniem sektorów zaznaczonych jako BAD (uszkodzone)

5)    Uruchamianie menu startowego Windows’98 – podczas uruchamiania przyciskamy klawisz F8