Klawiatura komputera

 

 

1)     Klawisze alfanumeryczne

a)     Otrzymujemy małą literę lub dolny znak klawisza

b)     Górny znak klawisza lub dużą literę otrzymujemy w konstrukcji z SHIFT-em np.:

c)      CapsLock – działa jak przełącznik. Jeśli jest włączony to klawisze z literami dają cały czas duże znaki. Górny znak klawisza otrzymujemy z SHIFT-em.

d)     CapsLock odwraca działanie klawisza Shift

2)     Klawisze funkcyjne F1 .... F12

a)     Wykorzystywane przez oprogramowanie, które nadaje im określone funkcje

b)     Zwyczajowo F1 – pomoc, F10 – wejście do górnego menu

3)     Klawisze sterowania kursorem:

a)     Strzałki – o jeden znak w danym kierunku (o ile jest to możliwe)

b)     Home  – na początek linii

c)      End – na koniec linii

d)     PageUp (PgUp) – strona (ekranu) w górę

e)     PageDown (PgDown) – strona (ekranu) w dół

4)     Delete
kasowanie znaku na prawo od kursora

5)     Klawisz Backspace – kasowanie znaku na lewo od kursora

6)     Klawisze Alt, Ctrl, Shift

a)     Używane w połączeniu z innymi klawiszami zmieniają ich funkcję

b)     Przykłady:

i)        Lewy Alt + F4 – zamknięcie aktywnego okna lub całego systemu

ii)      Prawy Alt + litera = polski znak:

(1)   Prawy Alt + a = ą

(2)   Prawy Alt + z = ż

(3)   Prawy Alt + x = ź

(4)   Prawy Alt + Shift + a = Ą

(5)   Prawy Alt + Shift +x  = Ź

iii)    Alt + Ctrl + Delete  - reset systemu

iv)    Ctrl + Home – na początek dokumentu

v)      Ctrl + End – na koniec dokumentu

7)     ENTER – przekazuje do wykonania zamierzone czynności, zatwierdza polecenia, w dokumentach tekstowych dodaje nową linię (akapit)

8)     TAB – ustawia kursor w tzw. Punktach tabulacji

9)     ESC – rezygnacja z zamierzonych czynności, anulowanie poleceń

10)  PrintScrn – „zrzut” zawartości ekranu do pamięci. Można go potem wkleić za pomocą schowka do dowolnego dokumentu. PrintScr jest również stosowany z lewym ALT-em. Wtedy mamy zrzut aktywnego okna.

11)  Spacja – odstęp

12)  Część numeryczna klawiatury

a)     Jej stan zależy od klawisza NumLock

b)     Jeśli NumLock jest włączony to otrzymujemy górne symbole (liczby)

c)      Jeśli NumLock jest wyłączony to otrzymujemy dolne symbole (klawisze sterowania kursorem)