Organizacja zapisu danych na dysku. Pliki i foldery

 

1)     Każda informacja zapisana na dysku komputera to plik

2)     Każdy plik ma swoją nazwę, która go jednoznacznie identyfikuje

a)     Nazwa składa się najczęściej z 3 części:
NAZWA PODSTAWOWA . ROZSZERZENIE

3)     Znaczenie rozszerzenia

a)     Rozszerzenie mówi o typie pliku

b)     Dzięki rozszerzeniom komputer wie jakiego programu użyć do otwarcia danego pliku

c)      Najczęstsze skojarzenia plików z programami:

Typ pliku

Program otwierający dany typ pliku

*.doc

MS Word

*.txt

Notatnik

*.bmp

Paint

*.pdf

Adobe Acrobat

*.wps

MS Works (edytor tekstów)

*.arj, *.cab, *.rar

Program pakujący np.: WinZip, WinRar

*.mp3

np.: WinAmp,

*.pps, *.ppt

PowerPoint

           

UWAGA:

                        Skojarzenia plików z programami mogą być różne na różnych komputerach

4)     Ważniejsze rozszerzenia nazw plików:

a)     txt – plik tekstowy

b)     doc – plik edytora tekstów Word

c)      xls – arkusz kalkulacyjny Excel

d)     sys – plik systemowy

e)     exe, com – program wykonywalny

f)        bat – plik tekstowy składający się z poleceń systemu operacyjnego

g)     wps – edytor tekstów pakietu Works

h)      wks – arkusz kalkulacyjny pakietu Works

i)        wdb – baza danych pakietu Works

j)        bmp – obraz w postaci mapy bitowej

k)      gif, wmf, ttf, jpg – pliki graficzne (obrazy)

l)        avi, mpg – animacje, filmy

m)   htm, html – strony www

n)      dll – biblioteki systemowe

o)     waw, mp3 – pliki muzyczne

5)     Znaki globalne:

a)     Stosowane w nazwach plików w nazwie podstawowej i/lub rozszerzeniu

b)     * - zastępuje nazwę podstawową i/lub rozszerzenie i oznacza dowolność w tym miejscu

c)      ? – zastępuje jeden znak w nazwie podstawowej i/lub rozszerzeniu i oznacza dowolność w tym miejscu

d)     Nazwę pliku, w której stosuje się znaki globalne nazywamy maską plików

e)     Przykłady:

i)        *.txt – pliki z rozszerzeniem txt np.:

(1)   list.txt

(2)   pismo.txt

(3)   robal.txt

ii)      list.* - pliki o nazwie podstawowej list np:

(1)   list.txt

(2)   list.doc

(3)   list.wps

(4)   list.xls

iii)    list?.txt ……….. np:

(1)   list1.txt

(2)   list2.txt

(3)   list3.txt

(4)   listD.txt

(5)   listO.txt

iv)    Znaki globalne można wykorzystywać podczas wyszukiwania plików na dysku

6)     Katalog (folder)

a)     To określona część dysku posiadająca swoją nazwę

b)     Może on zawierać pliki i inne katalogi

c)      Katalogi tworzą na dysku strukturę zwaną drzewem:

d)     UWAGA:
Windows najczęściej pokazuje drzewa poczynając od Pulpitu i jego zawartości:


7)     Rodzaje katalogów (patrz też rysunek powyżej)

a)     Katalog główny dysku (dyskietki)

i)        To szczyt drzewa katalogów

ii)      Jest jedynym katalogiem na dysku o tej własności, że zawiera w sobie wszystkie inne katalogi

iii)    Jest katalogiem nadrzędnym dla wszystkich innych

b)     Podkatalog

i)        To katalog zawarty w innym katalogu (o jeden poziom niżej)

c)      Katalog nadrzędny

i)        To katalog zawierający w sobie inny katalog (o jeden poziom niżej)

8)     Ścieżka dostępu do katalogu

a)     To ciąg kolejnych katalogów (poczynając od katalogu głównego) oddzielonych znakiem \ , prowadzący do danego katalogu

b)     Przykłady: (patrz: rysunek)

i)        C:\gim5\klasy1 – ścieżka dostępu do katalogu klasy1

ii)      C:\ - ścieżka dostępu do katalogu głównego

iii)    C:\gim5\klasy2\klasa2a – ścieżka dostępu do katalogu klasa2a