System operacyjny

    Każdy komputer niezależnie od typu, nie może się obejść bez systemu operacyjnego. Jest to składowy element komputera, bez którego nie będzie możliwe jego użytkowanie bowiem odpowiada on za całą sferę współdziałania wszystkich elementów systemu komputerowego i użytkowanych programów.   

     System operacyjne jest to zarządca komputera z punktu widzenia oprogramowania. Jest częścią softwaru, która jest niezbędna do uruchomienia komputera i jego prawidłowego funkcjonowania.

    Według definicji naukowej: system operacyjny to - zespół programów organizujący współdziałanie wszystkich elementów mikrokomputera oraz interpretujący polecenia wydawane przez użytkownika. System operacyjny zajmuje się też nadzorowaniem wykonywania programów, nie wchodzące w jego skład.

Istnieją dwa główne rodzaje systemów operacyjnych:

*   umożliwiające użytkowanie komputera przez jedną osobę - DOS;

*   umożliwiające wykorzystywanie komputera przez wiele osób - UNIX, Linux, MacOs, Homer;

    Od wersji Windows 95 czy Windows NT programy te stanowią niezależne systemy operacyjne nie oparte na pracującym w tle MS-DOS-ie.
Posiadają takie funkcje jak:

*   wielozadaniowość z wywłaszczaniem (co oznacza, że możemy uruchamiać wiele programów równocześnie, a każdy z nich pracuje niezależnie - czyli działanie komputera nie zależy od działania programu.

*   współpraca z siecią;

*   możliwość pracy na komputerze wyposażonych w więcej niż jeden procesor.

    W systemie operacyjnym Windows komunikacja użytkownika  z systemem odbywa się przy wydatnym wykorzystywaniu myszy.

Uwaga !
    Jeśli w czasie startu systemu przytrzymamy klawisz F8 to na ekranie pojawi się tzw. menu startowe. Możemy z niego wybrać sposób uruchamiania systemu.

Start Windowsa

    Windows startuje natychmiast po włączeniu zasilania komputera. Po załadowaniu systemu wyświetla się podstawowy graficzny interfejs użytkownika - pulpit. Składa się on z ikon, które reprezentują dokumenty lub programy, oraz okien i pół dialogowych. Pulpit zajmuje cały ekran monitora.

    Najważniejszymi ikonami, które pojawiają się niezależnie od poczynionych przez użytkownika ustawień systemu są:

*   Mój komputer - umożliwia dostęp do zasobów komputera - a w szczególności do napędów dyskietek i twardych dysków;

*   Otoczenie sieciowe - pozawala na obejrzenie zasobów dostępnych w sieci;

*   Kosz - jest to miejsce do przechowywania usuniętych plików;

*   przycisk START - umożliwia po kliknięciu, z menu systemu pełne korzystanie z zasobów systemu

*   Outlook Express - umożliwia po skonfigurowaniu do usługodawcy internetowego korzystania z programu do obsługi poczty elektronicznej.

 

 

Menu startowe:

    Jest, jednym z głównych elementów pulpitu. Po rozwinięciu menu mamy możliwość wyboru jednej z kilku opcji takich jak:

*   Programy - pozwala na uruchamianie programów zainstalowanych w systemie poprzez kliknięcie ich nazwy w menu;

*   Dokumenty - zawiera listę ostatnich plików, z którymi pracował użytkownik komputera.

*   Ustawienia - pozawala na zmianę konfiguracji sytemu;

*   Znajdź - umożliwia szybkie wyszukiwanie pliku, folderu lub programu;

*   Pomoc - uruchamia system pomocy;

*   Uruchom - po wybraniu tej opcji po wpisaniu nazwy pliku wykonywalnego pozwala uruchomić programy;

*   Zamknij system - Pozwala bezpiecznie zamknąć system lub przejść do innego trybu pracy.

Zarządzanie oknem aplikacji.

    Każda aplikacja uruchomiona w systemie Windows otwierana jest w swoim one. W jego prawym górnym oknie znajdują się trzy przyciski pozwalające na zmianę wyglądu okna:

*   minimalizację okna do paska stanu. Ponowne kliknięcie zamkniętego okna powoduje jego ponowne otwarcie;

*   pomniejsza/powiększa okno do rozmiarów całego ekranu;

*   zamyka aplikację.

Akcesoria.

    Menu Akcesoria zawiera aplikacje dostarczane razem z systemem Windows. Są to między innymi : Gry, Multimedia, Narzędzia internetowe, Narzędzia systemowe, Imaging, Kalkulator, Notatnik, Tablica znaków, Paint, WordPad. Uruchamianie aplikacji następuje po wybraniu jej nazwy menu.

Panel sterowania:

Znajduje się w oknie Mój Komputer, umożliwia między innymi zmianę kolorów ekranu, instalowanie sprzętu i oprogramowania lub zmianę innych ustawień