PAINT

 

1)     Ustalanie atrybutów obrazu dokonujemy za pomocą polecenia ObrazAtrybuty
(należy najpierw ustalić jednostkę jakiej chcemy używać)

2)     Nowy rysunek zaczynamy za pomocą polecenia Plik Nowy

3)     Otwieramy rysunek z dysku za pomocą polecenia PlikOtwórz

4)     Jeśli chcemy rysować linie tylko poziomo lub pionowo, lub pod kątem 45o to ciągniemy myszą przy wciśniętym klawiszu SHIFT

5)     Ostatnio wykonaną operację można cofnąć za pomocą polecenia EdycjaCofnij

6)     Aby wyczyścić cały rysunek (kolorem tła) wystarczy wybrać polecenie ObrazWyczyść obraz

7)     Wybór kolorów:

a)     lewy klawisz myszy- kolor pierwszoplanowy (rysowania)

b)     prawy klawisz myszy - kolor drugoplanowy (tła)

8)     Aby dokonać operacji na fragmencie rysunku należy go najpierw zaznaczyć !!!!

9)     Zaznaczony fragment rysunku można:

a)     obrócić w dowolnym kierunku - polecenie ObrazPrzerzuć/Obróć

b)     przeciągnąć myszą w inne miejsce

c)      skopiować za pomocą przeciągania myszą przy wciśniętym klawiszu CTRL

d)     rozmazać za pomocą przeciągania myszą przy wciśniętym klawiszu SHIFT

10)  Zapisujemy efekty swojej pracy poleceniem

a)     PlikZapisz jako (jeśli zapisujemy rysunek po raz pierwszy lub pod inną nazwą), lub poleceniem

b)     PlikZapisz (jeśli zapisujemy kolejne zmiany w istniejącym już pliku)

11)  Za pomocą menu Widok możemy sterować wyświetlaniem przybornika (narzędzi), palety kolorów oraz paska narzędzi tekstowych używanych przy wstawianiu tekstu do rysunku

a)     Gotowy rysunek można podejrzeć za pomocą polecenia WidokPokaż mapę bitową

b)     Rysunek można wydrukować używając polecenia PlikDrukuj. Przedtem należy jednak zobaczyć podgląd wydruku za pomocą polecenia PlikPodgląd wydruku i ewentualnie zmienić ustawienia strony poleceniem PlikUstawienia strony

12)  Przybornik Paint – szybki opis narzędzi:

13) Wiele narzędzi ma swoje odmiany pokazywane pod paskiem przybornika np:
lub

14)  Zrzuty ekranowe:

a)     Jest to możliwość zapamiętania w pamięci podręcznej (schowku) zawartości ekranu lub aktywnego okna pulpitu

b)     PrintScrn – powoduje zapamiętanie w schowku zawartości całego ekranu

c)      Prawy Alt+PrintScrn – powoduje zapamiętanie w schowku zawartości aktywnego okna

d)     Zapamiętany obraz można wkleić np. do Paint-a za pomocą polecenia Edycja à Wklej (lub Ctrl+C)

e)     Przykład efektu uzyskanego za pomocą zrzutów

15)  I to już koniec !!!