Nasza świetlica
Dodane przez ala dnia Maj 17 2010 11:06:46Rola świetlicy:


-tu uczniowie czekają na lekcje po porannym dowozie
-tu odbywają się apele i inne uroczystości szkolne
-to również miejsce zabawy w czasie wolnym od zajęć (świetlica jest dobrze wyposażona w gry, przybory do rysowania i malowania,
-tu po zakończonych zajęciach oczekuje się (zwłaszcza jesienią i zimą) na szkolny autobus, który rozwozi uczniów po całej gminie
-tu również debatują czasami nauczyciele na radach pedagogicznych ...REGULAMIN ŚWIETLICY

-Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami i po skończonych zajęciach czekając na autobus.
-Wszyscy uczniowie, którzy mają wolną godzinę lekcyjną mają obowiązek przyjść do świetlicy.
-Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania lekcji.
-Uczniowie starsi mają obowiązek pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce oraz stwarzać atmosferę życzliwości.
-W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
-Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy.
-Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.
-Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.
-Uczniowie mają prawo korzystać w świetlicy z gier stolikowych i sprzętu sportowego.
-Gry wypożycza nauczyciel i odbiera je w kompletnym stanie.
-Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek przed świetlicą i w świetlicy.
-Uczniowie mają prawo i obowiązek wzbogacać majątek i wystrój świetlicy.
- Przerwy międzylekcyjne należy spędzać na boisku lub korytarzu.
-W czasie wydawania obiadu w świetlicy mają prawo przebywać uczniowie korzystający z dożywiania.
-Za zniszczony sprzęt w świetlicy będzie pobierana ich równowartość pieniężna.