Historia szkoły
Dodane przez ala dnia Kwiecień 16 2010 09:32:01
Historia szkoły

Historia szkoły w Stolnie sięga czasów I wojny światowej, kiedy to w 1915r. rozpoczęła działalność szkoła w Rybieńcu, składająca się zaledwie z jednej izby lekcyjnej. Długoletnim pracownikiem, a następnie kierownikiem placówki była Julia Kochańska. Po raz pierwszy w roku szkolnym 1950/51, ze względu na dużą liczbę uczniów - 132, postanowiono klasy II i III szkoły podstawowej przenieść z Rybieńca do budynku gminnego w Stolnie, a cztery lata później, w roku szkolnym 1956/57 otwarto w tej miejscowości nową szkołę, która po licznych rozbudowach działa już 50 lat. Drugą szkołą będącą zaczątkiem obecnej była szkoła w Wichorzu.

Szkoła w Rybieńcu

Szkoła w Wichorzu

     Swoją pierwszą oficjalną nazwę otrzymała w roku szkolnym 1973/74 jako ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA, Od roku 1999 instytucja funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodzą: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. 25 września 2000r. Szkoła Podstawowa otrzymała imię wieloletniego wójta gminy- Dariusza Kołodziejka.

     Placówka, która na początku XX wieku składała się z jednej izby lekcyjnej obecnie posiada 12 nowoczesnych klas, pracownię informatyczną, świetlicę, kuchnię, pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną.
Od 1 września 2017 Zespół Szkół nr 1 został ponownie przemianowany na szkołę podstawową.

      Przez pół wieku istnienia szkoły w Stolnie kilkakrotnie zmieniały się osoby na stanowiskach kierowniczych. Jak wspomniano, długoletnim pracownikiem i kierownikiem szkoły w latach 1929-1960 była Julia Kochańska. Kolejnymi kierownikami, a następnie dyrektorami, były osoby:

Julia Kochańska

1929-1960

Stanisław Szybski

1961-1967

Zdzisław Grądziel

1967-1973

 Stefan Durbacz

1973-1982

 Daniela Grądziel

1982-1997

Wiesław Krawczyk

1997-2002

Obecnym dyrektorem szkoły jest Beata Gajek, która swoją funkcję pełni od 2017r.