Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Dodane przez alsz dnia Lipiec 16 2018 08:59:00

Dnia 11 lipca 2018 r. w odbyła się rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 utworzonego w ramach projektu :"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolnie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.w wyniku czego do oddziału przedszkolnego w Stolnie zakwalifikowali się: (niestety zw względu na RODO nie możemy podać imienia i nazwiska dziecka, każdemu dziecku nadano symbol)

Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego