Rekrutacja do przedszkola
Dodane przez alsz dnia Styczeń 29 2020 13:11:38
Poniżej zarządzenie Wójta Gminy Stolno dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/21

Rekrutacja


Poniżej dokumentacja rekrutacyjna, można ją również pobrać w sekretariacie.
Oświadczenie woli

Wniosek o przyjęcie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności rodziców

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Oświadczenie o pracy/nauce

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo

Oświadczenie o niekorzystaniu z przedszkola

Oświadczenie o przynależności do obwodu szkolnego