Szkoła Podstawowa w Stolnie

Nawigacja

Menu artykułów

-> Dokumenty szkolne
-> Dostępność w szkole
-> Gazetka szkolna
-> Historia szkoły
-> Informatyka i technika
-> Kadra
-> Nasza Gmina
-> Nasze sukcesy
-> Pedagog
-> Petycje
-> Przedmiotowe Zasady Oceniana
-> Rekrutacja do przedszkola
-> Sala gimnastyczna
-> Samorząd szkolny
-> Świetlica
-> Szkolny Ośrodek Kariery

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum

Regulamin pracowniREGULAMIN PRACOWNI 1. Opiekunem szkolnej pracowni komputerowej jest:

  mgr Alicja Szulc


 2. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr1 w Stolnie oraz inne osoby, jeśli Opiekun Pracowni lub Dyrektor Zespołu Szkół wyrazi na to zgodę:

  1. w czasie zajęć tylko pod nadzorem Nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  2. po lekcjach za zgodą Dyrektora Zespołu lub Opiekuna Pracowni. 3. Pracownią administruje Opiekun Pracowni i za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół:

  1. kontroluje uprawnienia poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników;
  2. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowej;
  3. instaluje i reinstaluje legalne oprogramowanie;
  4. zapewnia właściwą organizację stanowisk w pracowni;
  5. umożliwia ochronę wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników;
  6. współdecyduje o kierunku rozwoju pracowni komputerowej. 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia:

  1. w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia tych zajęć;
  2. dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych;
  3. zgłasza Opiekunowi Pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni;
  4. nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych. 5. W pracowni należy:

  1. zachować spokój i rozwagę;
  2. dbać o ład i porządek w pracowni oraz na stanowiskach pracy;
  3. czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora;
  4. wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji;
  5. użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa , jego przeznaczeniem i warunkami pracy. 6. Użytkownikowi nie wolno:

  1. samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
  2. niszczyć sprzętu i używać go w sposób powodujący zmniejszenie jego trwałości, w tym:
  3. rozpoczynać pracę brudnymi dłońmi;
  4. odlepiać nalepki na obudowie jednostki centralnej;
  5. manipulować przy słuchawkach jeśli nie są potrzebne;
  6. wchodzić do pracowni w silnie zabrudzonych butach;
  7. wykonywać operacji, na które nie wyraził zgody prowadzący zajęcia nauczyciel;
  8. zmieniać ustawień: Panelu sterowania, Drukarek, Plików i Folderów, przenosić lub usuwać pliki i foldery systemowe;
  9. instalować nielegalne oprogramowanie;
  10. nie wolno używać własnych dysków przenośnych, aby uniknąć rozprzestrzeniania się w pracowni wirusów komputerowych;
  11. nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi;
  12. uruchamiać aplikacje o nieznanym przeznaczeniu. 7. Użytkownik ma prawo:

  1. korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
  2. zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek;
  3. oczekiwać rzetelnej pomocy od Nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  4. chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi. 8. W pracowni komputerowej są zachowane następujące warunki BHP:

  1. odpowiednie biurko z stosownie dużym blatem, pozwalającym zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm);
  2. prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
  3. odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 0 C, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
  4. odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium uciążliwości (ochrona podstawowa 60dB/A);
  5. wystrój pomieszczenia otoczenia monitorów zapewnia barwy ochronne dla wzroku, tj. pastelowe, zielone lub seledynowe kolory ścian, blatów, obić, itp.;
  6. uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (10 min. po 1 godz. lekcyjnej pracy w przypadku dużego obciążenia wzroku i trudnych zadań oraz 15 min. po 2 godz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkowanego obciążenia pracą i średniego obciążenia zadaniami);
  7. monitory skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie; 9. Uwagi końcowe

  1. Logowanie do systemu:
   Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie podając:

   Nazwę użytkownika: **********************

   Hasło: *****************

   (Dane te można uzyskać od Opiekuna Pracowni)
  2. Bezpieczeństwo danych:

   Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder "Moje dokumenty" umieszczony na Pulpicie w Windows (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach!).
  3. Zasoby sieciowe:

   Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (Modem, Drukarki) tylko za zgodą Nauczyciela prowadzącego zajęcia ponosząc przy tym symboliczne koszty ich eksploatacji (np. papieru).
   W celu prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej, jedynie uprawnieni Nauczyciele mogą pracować na serwerze. Po skończonych zajęciach należy się poprawnie wylogować, lub na wyraźne polecenie Nauczyciela prowadzącego zajęcia wyłączyć komputery.
  4. Za wszelkie wyrządzone szkody, pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.Wygenerowano w sekund: 0.02
403,734 Unikalnych wizyt